Magdalena Wawrzyniak

Radca prawny
Od 2011 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j. gdzie koncentruje się na doradztwie firmom farmaceutycznym oraz podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety, oraz kosmetyki i wyroby medyczne, m in. w zakresie wprowadzania do obrotu, znakowania, dystrybucji oraz reklamy. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych m.in. przed organami nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi oraz środkami spożywczymi. Podmiotom z branży farmaceutycznej doradza w zakresie reklamy, w tym współpracy ze środowiskiem lekarskim, refundacji jak również dystrybucji. Świadczy też usługi prawne na rzecz dystrybutorów hurtowych i detalicznych, w tym w zakresie promocji, schematów dystrybucji, wymagań dobrej praktyki dystrybucyjnej oraz umów handlowych z kontrahentami.

Agata Zalewska-Gawrych

Radca prawny
Podmiotom z branży farmaceutycznej doradza od 2004 r., specjalizując się m.in. w zagadnieniach dotyczących ustalania cen produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ich refundacji. Przez kilka ostatnich lat zdobyła bogate doświadczenie doradzając klientom również w zakresie rejestracji, reklamy i dystrybucji produktów leczniczych. Prowadziła projekty związane ze zmianą sposobu dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Opracowywała i opiniowała procedury wewnętrzne dla klientów i współpracowała przy ich wdrażaniu w ramach procesów compliance review. Uczestniczyła w procesie legislacyjnym dotyczącym istotnych dla branży farmaceutycznej aktów prawnych reprezentując branżowe organizacje zrzeszające firmy farmaceutyczne i ich przedstawicieli. Obecnie zajmuje się również doradztwem na rzecz podmiotów z sektora żywnościowego oraz kosmetycznego, w szczególności w zakresie prawidłowego oznakowania i reklamy produktów. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących m.in. właściwej kwalifikacji produktów. Od 2009 roku jest rekomendowana przez wydawnictwo Chambers Europe jako specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego w Polsce. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla firm oraz występuje jako prelegent na konferencjach organizowanych dla klientów z branży farmaceutycznej i żywnościowej.

Tomasz Iwański

Doktor nauk o zdrowiu
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu i Pielęgniarstwa) oraz Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Prawa i Administracji). Od 2006 roku zajmuje się naukowo tematyką związaną ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Obecnie nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Szkoleniowiec kadr medycznych, oświaty, pomocy społecznej, policji, w zakresie diagnostyki oraz organizacji pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Twórca standaryzacji diagnostyczno – terapeutycznej dotyczącej postępowania z dzieckiem krzywdzonym. Twórca standardu pielęgniarskiego postępowania diagnostyczno – terapeutycznego z ofiarami przemocy w rodzinie, oparty na założeniach Europejskiego Ruchu Na Rzecz Zapewnienia Jakości – EuroQuan (The European Quality Assurance Network) wg. teorii Donabediana. Wieloletni członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego o/Katowice.

Marek Koenner

Radca prawny
Były nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji. Orzekał jako sędzia sądów cywilnych i gospodarczych w Gdańsku. Od 10 lat prowadzi własną Kancelarię, która doradza i reprezentuje głównie przedsiębiorców, w szczególności z branży medycznej. Prowadzi również szkolenia cieszące się ogromnym powodzeniem, których słuchaczami byli i są studenci kierunków medycznych, lekarze i lekarze dentyści oraz zarządzający podmiotami leczniczymi. Klientami Kancelarii są tak kliniki, jak i gabinety kilkuosobowe oraz sami lekarze i lekarze dentyści. W ramach współpracy Kancelaria doradza w sytuacjach konfliktowych (w sporach z pacjentami czy NFZ), a także prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu.

Joanna Olewińska

Manager
Z wieloma udokumentowanymi sukcesami w branży farmaceutycznej, dysponuje ponad 10 - letnim doświadczeniem w pracy w firmach farmaceutycznych, a także 5 letnie w branży FMCG, które zdobywała w międzynarodowych i polskich koncernach. Posiada doświadczenie zarówno w kwestii zarządzania ludźmi, budowania i motywowania zespołu, rekrutacji, wyznaczania celów i przeprowadzania ocen pracowniczych, szkoleń i diagnozowania potrzeb szkoleniowych, coachingu i mentoringu indywidualnego. Bardzo dobrze zna rynek farmaceutyczny, posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach do sieci aptek oraz w sprzedaży, prowadzeniu promocji dla lekarzy wielu różnych specjalizacji.